top of page
Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator. In conflictsituaties wordt steeds meer gekozen voor mediation in plaats van een gerechtelijke procedure.

 

Partijen zoeken met de mediator naar manieren om hun conflict te beëindigen. Het gaat bij mediation vooral om de belangen van partijen, waarbij juridische standpunten het toetsingskader vormen.

 

Aan mediation zijn meerdere voordelen verbonden. Zo zijn er veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. Het bereiken van een gezamenlijke oplossing zorgt voor een betere acceptatie en een win/win resultaat.

 

Scheiden met mediation gaat sneller. De kosten van mediation liggen gemiddeld aanzienlijk lager dan die van een procedure voor de rechtbank. 

Afhankelijk van de aard van het conflict zijn gemiddeld vier of vijf gesprekken nodig. De gesprekken worden samengevat in een verslag genoteerd en leiden na bezinning tot afspraken. De gemaakte afspraken worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd, inclusief een eventueel ouderschapsplan voor de minderjarige kinderen. Aansluitend wordt schriftelijk aan de rechtbank via een gezamenlijk echtscheidingsverzoek gevraagd om de echtscheiding uit te spreken en de overeengekomen afspraken op te nemen in de uitspraak. Niemand hoeft meer naar de rechtbank te gaan. 

Voor mediation kunt u bij mij terecht. Ik ben aangesloten bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators). Ik hanteer de regels van deze vereniging.

 

Graag geef ik u desgewenst meer informatie.

bottom of page