top of page

TARIEVEN

Gedurende het kennismakingsgesprek (eerste half uur gratis) bespreek ik met u uw probleem, de werkwijze en het kostenaspect. Ik verricht mijn werkzaamheden op basis van een uurtarief, te vermeerderen met BTW. Door de kosten laag te houden, kan ik een scherp tarief bieden.
Ik breng geen kantoorkosten in rekening.
U ontvangt maandelijks een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en kosten.

 

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om, onder met u te bespreken voorwaarden, een prijsafspraak te maken.

 

In overleg breng ik een voorschot in rekening. De hoogte is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en kosten. Mijn werkzaamheden verricht ik op basis van de toepasselijke algemene voorwaarden, die ik u op verzoek toezend. De algemene voorwaarden zijn bovendien te downloaden.

bottom of page