top of page

Welkom op mijn website.

Graag stel ik mij voor.
Mijn naam is Marijke Linsen. Ik ben in 1952 geboren in Nieuwenhagen, gehuwd en moeder van vier kinderen, van wie enkelen zelf al jonge kinderen hebben.

Sinds 1988 ben ik advocaat, aanvankelijk in de algemene praktijk. Mijn hart ging uit naar het familierecht en scheidingsmediation. Daarin heb ik mij gespecialiseerd en een lange ervaring opgebouwd. Dat geldt zowel voor scheidingen en wat daarmee samenhangt (omgang, ouderschapsplan, kinder- en partneralimentatie, huwelijkse voorwaarden en pensioen) als andere familierechtelijke kwesties (curatele, bewindvoering, mentorschap, erkenning, vaderschapsactie, adoptie).
Sinds 2015 ben ik ook gespecialiseerd in het erfrecht.
In mijn praktijk ondersteun ik tenslotte mensen die geconfronteerd worden met een rechterlijke machtiging die kan leiden tot gedwongen opname.

Sinds 1999 ben ik lid van de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators).
Daarnaast ben ik raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in ’s-Gravenhage. Verder ben ik voorzitter van de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten.
Van oktober 2007 tot maart 2017 was ik lid van de raad van toezicht van de orde van advocaten in het arrondissement

Oost-Brabant. Gedurende 8 jaar was ik lid van de Klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming.

Als u deze website leest, bevindt u zich vermoedelijk in een van de moeilijkste perioden in uw leven: u of uw partner wil scheiden of er spelen daarmee samenhangende problemen.
Ik zie het als mijn taak ervoor te zorgen dat u met uw eventuele kinderen in dit moeilijke proces professionele ondersteuning van mij krijgt.
Dit kan via mediation, zodat u en uw partner samen met mij als mediator tot een voor u beiden acceptabele regeling komen. Voor mediation is nodig dat u en uw partner dat oprecht wensen. Dat is niet altijd het geval. Vandaar dat ik ook in een procedure, wanneer die onvermijdelijk blijkt, uw belangen bijzonder serieus behartig.

Van mij kunt u persoonlijke aandacht, zorg en een goede communicatie verwachten.

Anker 1
bottom of page